V libanonských horách stojí chrámový komplex, který je jednou z největších kamenných hádanek historie. A to doslova. Obrovské kamenné kvádry, z nichž byl Baalbek postaven, obestírá řada nezodpovězených otázek. Většina z nich se točí kolem obrovských kamenných bloků.

Ve východním Libanonu se v nadmořské výšce 1170 metrů tyčí nad úrodným údolím Bikáa ruiny kdysi vznešeného chrámového komplexu. Samotné údolí je nepřetržitě obýváno už 9000 let. A zhruba před 5000 lety v horách nad ním začaly vznikat první monumentální chrámy, které v současnosti svou velikostí vzbouzí zájem a úžas archeologů z celého světa. Původní svatyně tu zřejmě vybudovali Féničané a místo v názvu neslo jméno jednoho z hlavních bohů středního východu, Baala. Odsud také Baalbek. Později je oblast dobyta Římany, kteří Baalbek přejmenují na Heliopolis a začnou jej rozšiřovat. Vzniká tak například Venušin chrám, Bakchův…