Byla jsem vychovaná pod heslem: Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Jak se mi zdá, je to pravý opak toho, co se učí děti dnes! Dnes už vím, že když člověk nemá ostré lokty, málokdy uspěje.