Jedním z hlavních charakteristických rysů všech ptáků, stejně jako třeba mravenečníků, či želv, je, že nemají zuby. Nebylo tomu však vždy. Nová studie ukázala, že společný předek všech živých ptáků měl před 116 miliony let zubů plnou tlamu.

Po starověcích ptácích zbyl však jen roztříštěný fosilní záznam. Proto se biologové z University of California v Riverside zaměřili při svém výzkumu na mutované pozůstatky genů zodpovědných za vývoj zubů v současných ptácích. Studium genů moderních ptáků jim přitom může pomoci objasnit, jak se ptačí rodová linie měnila v průběhu času.
Vědci se snažili nalézt odpověď na otázku, zda ptačí linie ztratila zuby v jediném případě, což znamená, že společný předek všech ptáků neměl zuby, nebo se ztráta zubů vyvinula nezávisle na sobě v různých liniích.
Odpověď na tuto otázku mohou poskytnout geny, které řídí tvorbu zubů. U všech obratlovců existuje šest…