Nedaří se, tak je matka najednou dobrá! Přitom byly chvíle, kdy si herečka Dana Batulková (62) posteskla, že si s vnoučky rozumí lépe, než se svými dětmi. Ty teď má doma a jen tak se jich nejspíš nezbaví.