Zástupy lidí se dívají, jak plameny stravují mladou ženu přivázanou ke kůlu. Inkvizičním tribunálem byla odsouzena jako čarodějnice. Po celá staletí právě inkvizitoři rozhodovali o vině a nevině lidí, a to bez možnosti odvolání. Zabavovali majetek, mučili a posílali do vyhnanství. Dodnes jde o jednu z nejtemnějších kapitol evropské historie.

O řádění inkvizice se tradují celé mýty, které lemují nekonečné řady upálených a umučených obětí, děsivé nástroje, kterými se vynucovalo doznání a věčně hořící hranice. I když se mnoho z těchto mýtů nezakládá na pravdě, neznamená to, že inkviziční procesy a hony na čarodějnice nebyly hrůznou etapou evropských dějin spojených s křesťanstvím. Vždyť historikové se dohadují řádově nad desítkami tisíc obětí!

Poněkud vlažný začátek

První pokus o zřízení inkvizice se datuje už do roku 1184, kdy církev potřebovala úřad vyšetřující a potírající vliv kacířů…