Charlese Darwina jako autora evoluční teorie, zná téměř každý. Ale málokdo ví, že tato výrazná osoba 19. století z role vědce nevystupovala téměř nikdy. Důkazem jsou rozbory jeho dopisů a deníkových záznamů poté, co se Darwinovi narodil syn William.

Prvorozený syn William Erasmus se Darwinovým narodil v prosinci 1839. Jeho otec – zapálený biolog, začal ihned s vědeckým pozorováním novorozence. „Během prvního týdne zívá, olizuje se, škytá, kýchá, a protahuje se stejně jako starý člověk.“ Darwin si všechny poznámky pečlivě zaznamenával do deníků, které jsou dnes uschovány v univerzitní knihovně v Cambridgi.
Díky deníkům a dopisům mezi Darwinem a jeho už odrostlými dětmi, je možné nahlédnout do soukromého života známého evolucionisty. Ukazuje se tak, že děti vědce ovlivnily v řadě jeho názorů. Pozorování prvorozeného syna například velkou měrou přispělo k upevnění Darwinových myšlenek…