S téměř železnou pravidelností Evropu obcházely morové epidemie, které brutálně decimovaly místní populaci. Například mezi lety 1357 až 1363 Evropa přišla o téměř polovinu všech svých obyvatel. Poslední velká epidemie z počátku 18. století konečně přiměla lidi zlepšit hygienické podmínky ve svých městech. Zlonosné epidemie po sobě zanechaly i spoustu archeologických stop, které pomáhají rekonstruovat tehdejší situaci.

V roce 1347 přistála v sicilské Messině janovská flotila, která přivezla mor z Asie. Nemoc se začala rychle šířit Evropou a obranné prostředky nepomáhaly. Bylo sice přijato opatření, že lodě s nákladem musely čtyřicet dní čekat na moři, než směly vplout do přístavu, jenže pašeráci si s podobnými nařízeními hlavu nelámali. Právě 40 znamená italský quarante a z toho vzniklo slovo karanténa.

Krysy roznášely původce smrtící nemoci z lodí na břeh, ta proto nejprve udeřila v…