Pouliční osvětlení, záře města, do toho modré světlo z obrazovek a mobilů. Zhoršuje se paměť, nespavost, stárne pokožka. Ano, světlo dokáže i škodit…

Podle posledních údajů přes 80 procent obyvatel Severní Ameriky a téměř 70 procent Evropanů nemůže zaklonit hlavu a spatřit Mléčnou dráhu. Na vině je rušivé osvětlení nočního nebe způsobené známé také jako světelný smog. Znečištění světlem způsobuje rozptyl světla v ovzduší na molekulách plynů či jiných částicích. A tak je tma a přitom není. Všude. Má to vliv na volně žijící živočichy, na hmyz, ptáky a noční lovce i na lidi.

Svět sužuje světelný smog

Ve dne je světlo. V noci tma. Tak tomu bylo od počátku existence života. Ten se pravidelnému střídání světla a tmy přizpůsobil natolik, že téměř všechny životní pochody se řídí právě množstvím světla. Nebo tmy. Vznik elektrického osvětlení v noci před více než 100 lety pozitivně ovlivnil…