Ve speciálním vydání Šikulky se naučíš rozpoznávat velké množství povrchových a objemových tvarů. Jejich názvy si snadno zapamatuješ pomocí hravých obrázků, ve kterých jsou tvary schované. Podívej se pozorně na hodiny a řekni, v jakých tvarech jsou ukryta čísla 3, 6. 9 a 12? Přesně ta čísla, která nám rozdělují hodinu na jednotlivé části.

Až to zjistíš, můžeš se pustit do dalšího úkolu, který ti pomůže rozpoznat další tvary. Kružnice, kruhy, koule, obdélníky, kvádry nebo čtverce a krychle.  Schovali jsem je do řady úkolů, které tě tvary nejen naučí objevovat, ale také pojmenovat a pamatovat si je. Začneme u jednoduchých povrchových tvarů. Budeš je kreslit, vystřihovat a skládat. Potom k nim přidáme tvary složitější a ukážeme ti, jak je hravě rozpoznat.