Zavřete oči a dotkněte se ukazováčkem špičky nosu. Pokud se trefíte, pak jen díky jednomu z vašich smyslů – hmat, ani zrak, čich, chuť nebo sluch to není. Prsty jedné ruky pro výčet lidských smyslů totiž zdaleka nestačí.

Někteří se odvolávají na šestý smysl, další na smysl pro humor. Tradiční pětici ale známe všichni z mateřské školky. Lidé si ji osvojí už před 2 000 lety, kdy dá pět základních lidských smyslů dohromady řecký filozof Aristoteles (384–322 př. n. l.). Že jich užíváme mnohem víc, jsou dnes vědci zajedno. Shodnout se nemohou jen ve věci konečného počtu – v závislosti na definici slova mluví o 9 až 20 lidských smyslech.

Sluch a zrak

Zrak jsou technicky vzato hned dva smysly – jeden typ světločivných buněk v sítnici, čípky, „překládají“ odraz světla do barev a na svou práci si potřebují pořádně posvítit. Druhý typ jsou tyčinky, které vnímají světelnou intenzitu, periferní…