Rok 2022 byl pátým nejteplejším rokem v historii na světě, druhým nejteplejším v Evropě. Teplotní rekordy padaly v zimě i v létě – evropské řeky vysychaly, úroda na polích vadla, Hřensko hořelo. Letošní léto zřejmě nebude o nic příznivější, ale zvykejme si – za 25 let už možná bude Evropa připomínat Saharu.

Kam až paměť sahá bývala Evropa kontinentem s hojností vody. Mírné klima, odtávající voda z hor a dostatečný úhrn srážek zajišťovaly vláhu pro úrodu i příjemné prostředí pro život. To ale s pokračujícím globálním oteplováním přestává platit. V blízké budoucnosti budou teploty v Praze stejné jako v Ankaře, v Londýně jako v bulharském Plovdivu.