Ulice Věčného města jsou obsypané jásajícími lidmi. Do Říma se z vítězné války vrací král Tarquin Nejstarší. Jako první v dějinách si tehdy dopřeje triumfální průvod. Zdaleka nejde o jediné prvenství, jehož během své vlády dosáhne. Tarquin se přitom králem vůbec neměl stát. Dopomohl si ke koruně lstí? A co všechno pro Řím udělal?

Plně naložený vůz se pomalu kodrcá po prašné cestě . Se svou milovanou ženou Tanaquil v něm sedí Lucius Tarquinius Priscus (vládl přibližně v letech 617‒579 př. n. l.), později známý jako Tarquin Nejstarší. Míří právě z etruské Tarquinie do Věčného města. Budoucí vladaří totiž na svět přišel u odvěkých římských rivalů. Už od mládí byl nesmírně ambiciózní a toužil po těch nejvyšších postech. Ty mu byly ovšem v Tarquinii odepřeny. Jeho otcem byl řecký uprchlík. „Etruskové si Tarquina jako syna vyhnance nevážili,“ potvrzuje antický historik Titus Livius.