Přemysl Otakar I. září štěstím. Jeho synovi a dědici Václavovi jsou teprve dva roky, ale už se mu ho podařilo zasnoubit se vznešenou dívkou. Dokonce vznešenější, než sám čekal. Do Prahy jako nevěsta následníka trůnu přijede Kunhuta Štaufská, dcera římskoněmeckého krále Filipa Švábského. Po matce jí zase v žilách koluje krev byzantských císařů.

 Slavné zásnuby se konají v roce 1207. Už o rok později se ale sny Přemysla Otakara I. (1155/1167–1230) začínají hroutit. Filip Švábský (1177–1208) právě odpočívá v biskupském paláci v bavorském Bamberku po náročném rokování říšského sněmu, když vtom se k němu připlíží vrah. Rána dýkou králi přetne krční tepnu. S tím, jak z Filipova těla vyprchává život, mizí i Přemyslovy naděje, že jeho syn Václav I. (1205–1253) bude mít za tchána římskoněmeckého krále. Kunhutě Štaufské (asi 1200–1248) krátce nato umírá i matka a z dívky a jejích tří sester se…