Mezi nebem a vodou se na skále Mont-Saint-Michel tyčí horký kandidát na titul nekrásnější středověké stavby Evropy. Připomíná snový zámek z pohádky a přitom tu Keltové pohřbívají mrtvé.

Mont-Saint-Michel

Kde: Normandie (Francie)

Stáří: cca 1300 let

Vzdálenost z Prahy: 1400 km

Jak se tam dostat: cca 10 000 Kč doprava + 260 Kč vstupné

Dvakrát denně se 80 metrů vysoký skalnatý ostrůvek Hora sv. Michaela potopí do moře a dvakrát denně obnaží písečné dno. Rozdíl výšky mořské hladiny při přílivu a odlivu je tu největší v Evropě – dosahuje až 15 metrů. Na 50 stálých obyvatel tuhle metamorfózu sleduje dnes a denně, k tomu další 4 miliony turistů. Magický klášter Saint-Michel, perla gotiky, sedící na vysoko na skále a středověké kamenné domky pod ním jsou po Paříži nejnavštěvovanějším místem Francie. Ve starověku tu Keltové za zvuků svých rituálů pohřbívají mrtvé ve víře, že hora je mořský…