Jako pověstná červená nit se českou historií táhnou legendy, ve kterých vystupují ženské přízraky a démoni. Svědectví o tajemných bytostech, které páchají ty nejhorší skutky, nebo naopak pomáhají všem lidem, kteří prokážou dobrou vůli. Jde ale vždy pouze o legendy? Nebo snad mohou být některé z těchto bytostí skutečné

Na malou vesničku na úpatí hor dopadají paprsky poledního slunce. Všude je klid a ticho přerušované jen vrzáním rumpálu u nedaleké studny. Na konci osady štěká pes, ke kterému se po chvíli přidávají i ostatní. Děti vybíhají z nedalekého lesíka, aby zjistili, kdo přichází. Spatřují starou ženu o holi, oděnou do otrhaných ztrouchnivělých hadrů, jak se pomalu šourá do města. „Děti, domů!“ křičí jedna z matek a rychle schovává své potomstvo za zavřenými dveřmi. Za okny se rýsují vyděšené obličeje, vesničané se při pohledu na údajnou čarodějnici křižují. Stařena se náhle…