Jako křídla označuje zoologie specializované přední končetiny živočichů, které vytvářejí aerodynamické síly pro let vzduchem. Jsou dokladem evoluce, kdy se nepříbuzné druhy vyvíjely podobně, avšak naprosto nezávisle. Rozlišují se tedy křídla ptačí, hmyzí, letounů a ptakoještěrů. Čím se jednotlivé druhy liší?

Samotná struktura křídel má na úspěšnost letu značný vliv. Letové schopnosti jsou umožněny díky vyklenutí křídel (konvexní) v horní části a vyduté dolní části křídel (konkávní). Vzduch nad křídlem tak vykonává delší dráhu a vzduch v horní a dolní části má rozdílný tlaku. Prouděním vzduchu na křídla se docílí dynamického vztlaku a odpor vzduchu křídlo zvedne. Tření vzduchu s tělem živočicha je zpomalováno samotným letem, dále tvarovým a indukovaným odporem, za které může víření vzduchu na špičce křídel. Značný vliv na létání má hmotnost a tělo živočicha (aerodynamický tvar), podle