Nesnesitelná bolest exploduje uprostřed čela oběti jako ruční granát. Je to však ostří sekery, které mu rozrazilo lebku. V agonii, s očima zalitýma krví, se zoufale dere ven z postele. V tu chvíli začnou na jeho krk dopadat rány nožem. Přesila dva na jednoho je v tomto případě smrtící.

Bezohlednost zabijáků v tomhle drsném koutě naší země nezná mezí. Nestačí jim zlikvidovat člověka, mnohdy to provedou značně brutálním způsobem. Jiní zase provádějí s tělem nevídané věci. Jak by ne, když jim často hrozí spíše symbolický trest. Některá jména byla v těchto případech změněna. Vylíčené události jsou však zcela pravdivé.

Teprve 16letý mladík Vladimír Pasáček a jeho stejně starý kamarád Petr Hanza jsou jedna ruka. Chodí spolu do učení, tropí spolu všelijaké neplechy, které mnohdy zavání malérem. Většinou jim ale procházejí.

Jak se krotí šelmy

Když si mladíci začnou půjčovat bez dovolení…