Satanismus je do povědomí lidí zpravidla zapsán dvěma způsoby. Buď jako neškodná zábava hlavně mladých lidí vyznávajících gotickou kulturu, nebo jako velmi nebezpečný kult. A ačkoliv většinou se setkáme s tím prvním případem, ani ten druhý není bohužel úplnou výjimkou. Kteří vrazi prý konali ve jménu Satana?  

Za 17letou dívkou zaklapnou dveře. Konečně může být alespoň malou chvíli sama, bez toho otravného služebnictva. Rozplétá si vlasy, shazuje šat a vstupuje do lázně, aby se po cestě vykoupala. Najednou se lekne. Opravdu je sama? Proč má ale pocit, jako by ji někdo sledoval? Opatrně se rozhlédne po pokoji, ale nikoho nevidí. Přesto rychle opustí lázeň, oblékne se a otevře dveře, aby poprosila služebné o odpuštění za to, že trochu vody vylila na zem. V předsálí je ovšem pouze jediný muž. Na první pohled šlechtic, probodávající mladou ženu pichlavýma očima. Budoucí vojevůdkyni a…