V roce 218 př. n. l. provedl kartaginský vojevůdce Hannibal mistrný tah. Římané čekali útok jeho vojsk z jihu, od Sicílie. Hannibal se ale vydal v čele 30 000 pěšáků, 5 000 jezdců a 37 bitevních slonů do Říma velikou oklikou. Vyrazil z dnešního Maroka, přeplul přes Gibraltar, prošel Pyrenejským poloostrovem i jihem dnešní Francie a překročil Alpy. Dodnes se ale neví, kudy přesně jeho cesta vedla.

Na Apeninský poloostrov vstoupil Hannibal ze severu poblíž dnešního Turína. Potyčky a útrapy cesty sice připravily Hannibala o tři čtvrtiny armády, ale do karet mu hrál moment překvapení. Římané si byli jistí, že kartaginská armáda alpské průsmyky překročit nikdy nemůže. Přesto už v roce 211 př. n. l. obyvatelé Říma zděšeně volali: „Hannibal ante portas!“, tedy „Hannibal je před branami!“ Co všechno tomuto úžasnému dobrodružství předcházelo?