Půvabné Kunhutě Uherské, vdově po Přemyslu Otakarovi II., není ani trochu do zpěvu. Po útěku ze zajetí pobývá na nuzném dvoře v Hradci u Opavy. Roku 1280 sem za ní přijíždí šarmantní Záviš z Falkenštejna. Třebaže před lety zradil jejího manžela, královna se do něj záhy zamiluje. A láska je to skandální…  

Není se ani čemu příliš divit, že 35letá Kunhuta (1245–1285) zahoří k Závišovi (asi 1250–1290) láskou. Český šlechtic z rodu Vítkovců je pohledný, inteligentní a charismatický. Muž jak ušlechtilé postavy a jemných mravů, tak i neobyčejných pro věk svůj schopností a vědomostí, udatný rytíř a proslulý básník,“ popisuje ho historik František Palacký (1798–1876). Má to ovšem jeden háček. Záviš se totiž společně se svými příbuznými pustil roku 1276 do vzpoury proti králi. Ta ale skončila fiaskem, po němž musel Falkenštejn prchnout na svůj hrad, neboť mu hrozil trest smrti. Za