Snad každý stát na světě má své specifické legendy o přízracích a nadpřirozených bytostech. Země Pyrenejského poloostrova nejsou v tomto směru výjimkou. Především v Galicii na severozápadě Španělska se tradují příběhy o celém procesí duchů, kterému je radno se vyhnout. Obchází tam dodnes průvod dávno mrtvých mnichů?

V historickém sídle Pazo de Vista Alegre jen pár desítek kilometrů od španělského města Pontevedra je obvyklý noční klid. Rodina zdejšího markýze i sloužící tiše spí a zdá se, že je nečeká nic jiného než další klidná noc. Po půlnoci se ale z kuchyňské zahrady začínají ozývat podivné zvuky, které probudí služebnictvo. Po chvíli už se domem ozývají zděšené výkřiky. Všichni s hrůzou v očích sledují, jak kolem zahrady v hrobovém tichu proplouvá velké množství světel odhalujících stíny připomínající mnichy v černých kutnách. „Procesí mrtvých!“ křičí kdosi vyděšeně. Všichni…