Že zlobí, pocítíte na vlastní kůži – křečovitými bolestmi břicha. Jenže nic nemá jen jednu stranu a to platí i pro laktózu. Za normálních okolností je našemu zdraví vysloveně prospěšná.

Jak vám může prospívat něco, po čem máte bolesti a střevní potíže? Odpověď je složitější, takže se pojďme na tento speciální cukr podívat zblízka. Pak se nejlépe ukáže, že příroda ho nevytvořila jen k tomu, aby lidstvo trápila bolestmi břicha.

Energie pro mozek

Laktáza je typ cukru, který se tvoří výhradně v mateřském mléce savců, člověka nevyjímaje. Právě mateřské mléko obsahuje zhruba o polovinu více laktózy než mléko kravské, ale i kozí nebo ovčí. Proč? Tento cukr představuje nezbytnou energii pro růst a vývoj mozku a ten je právě u člověka po narození mohutný. Proto obsahuje mateřské mléko velké množství laktózy, zatímco kravské je zase bohatší na minerály, které potřebují telata pro rychlý růst…