… A to světlo – tedy elektromagnetické záření – bylo zesíleno stimulovanou emisí fotonů, které vychází ze zákonů kvantové fyziky a termodynamiky. A tak byl na světě laser, který příští rok oslaví 60 let.

Laser je optický zdroj světla, který musí mít zdroj energie, aktivního prostředí a rezonátoru. K čemu všemu se dají lasery použít? Jaká je jejich historie a současnost? Byla cesta k objevu skutečně tak náročná? Co vše představuje zdroje světla? A co by na dnešní využívanou techniku řekl jejich „praotec“ Albert Einstein (1879–1955).

Co je to laser?

Slovo laser je akronymem z anglických slov Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zesilování světla stimulovanou emisí záření). Jedná se o optický zdroj emitující fotony v úzký paprsek. Vyzařuje světlo ve formě velice úzkého svazku, je koherentní a monochromatický.

Na jakém principu pracuje?

Především je třeba určit zdroj…