Slušný chlap, kterého herci milovali, protože on miloval je. Většinou jste o něm dlouho nevěděli, protože mluvil tak potichu, aby ho slyšeli jen ti, co měli. Jenže pak odkudsi zavoněla směs do dýmky a všem bylo jasno. Někde tady je Dušan Klein.

Narodil se jako Július Klein ve slovenských Michalovcích. Hned na začátku života dostal od osudu tvrdou lekci. Být Žid bylo tehdy nejen na Slovensku prokletí. Aby se nedostali do některého z transportů smrti, ukrývala se rodina na statku v Nízkých Tatrách.

Narodil se Július Ružiak
Nabídka získat pro tři syny jinou totožnost, vypadala v prvním momentě jako zásah shůry. Otec rodiny sehnal pro kluky doklady bratrů Ružiakových, kterým se mezitím podařilo zmizet v bezpečí ve Velké Británii. Jen Július se musel navíc změnit v Dušana. Společně pak putovali do katolického kláštera pro válečné sirotky v Bratislavě, kam je ukryl místní farář.

Jejich cesta