V červenci bude přitažlivé zrzce Denise Nesvačilové třicet let. Narodila se ve znamení Lva a Lvice jsou výrazné osobnosti, nestrpí průměrnost, potřebují vyčnívat z davu. Od muže vyžadují, aby se jim klaněl.