V květnu roku 1945 objeví americká armáda v obsazeném německém Steinhoeringu dům plný malých dětí. Je jich přes 200. Jsou tu i matky s novorozenci a těhotné ženy.

 

Nacisté berou svou posedlost rasovou čistotou vážně. Doslova smrtelně vážně. Sotva je Adolf Hitler (1889–1945) u moci, prosadí zákon umožňující násilnou sterilizaci lidí s dědičnými poruchami. Následuje zákaz sňatků mezi Židy a Němci. Dalším krokem v programu rasové hygieny je likvidace fyzicky či duševně postižených. Následně jsou miliony Židů nahnány do plynu, kam je mají následovat i další méněcenné rasy. Vedle hromadného vyvražďování však mají nacisté i plán, který by se dal označit za takový holocaust naruby. Stejně velkolepý, byť ne tak efektivní jako vraždění, protože na výsledek se musí čekat 9 měsíců…

Nechte maličkých přijít k nám

„Podle statistik se v Německu ročně provádí šest set tisíc potratů. Taková ztráta