Jejich jména jsou spojována jen s těmi nejušlechtilejšími činy. Do jaké míry jsou však zkazky o vznešených skutcích lidových hrdinů založeny na skutečnosti? ENIGMA představuje pětici mužů, o jejichž životních osudech se dodnes vedou vášnivé spory!

Jako lidoví hrdinové jsou označováni lidé, kteří ve své době ochraňují chudé a utlačované a bojují proto nespravedlivému společenskému řádu. Především bohatí a mocní by se před nimi měli mít údajně na pozoru. V posledních letech se však často ozývají hlasy, podle kterých uctívaní hrdinové byli ve skutečnosti obyčejnými vrahy! Stojí za těmito názory snaha očernit vznešené postavy historie, nebo je na nich něco pravdy?