Skupina mnichů dominikánského kláštera v Miláně se právě chystá ke společné večeři. Během skromné hostiny cítí podivný zápach. Nad jejich hlavami zasychá obdivuhodné dílo. Několik postav se na něm oddává vlastní hostině. Přesně třináct. A dozvídají se šokující zprávu. Jeden z nich zradil. Mniši netuší, že se jejich večeře odehrává pod freskou večeře v budoucnu nejslavnější. Poslední. Vytvořenou samotným Leonardem.

Všestranný génius. Vynálezce. I pravé ztělesnění renesančního myšlení. Nikoli Bůh, ale člověk a rozum jsou teď v centru pozornosti raně novověkého Toskánska. A Leonardo da Vinci (1542–1519) je u toho. Spíše vizionář než technik a konstruktér. Nýbrž právě jeho vize z něj činí celebritu prvního řádu nejen své doby, ale napříč dějinami. Jeho důmyslné myšlenky neobjevují nadšenci jen na fresce v jídelně milánského kláštera.

Více se dočteš v aktuálním vydání JUNIORA, které je…