I když lepra evokuje středověké špitály a špínu, nejde ani zdaleka o onemocnění, které by bylo zcela vymýceno. Každoročně se jím podle statistik nakazí okolo 200 000 lidí po celém světě a počet malomocných se pohybuje v řádech milionů.

Lepra nebo též malomocenství patří k těm onemocněním, která sužují lidstvo po tisíciletí. Izolovat a identifikovat bakterii Mycobacterium leprae, způsobující malomocenství, se však podařilo až v roce 1873 norskému lékaři Gerhardu A. Hansenovi (1841–1912). Proto se lepře říká také Hansenova nemoc. Do nedávné doby byl znám pouze tento jeden původce malomocenství. Rok 2008 přináší objev druhé bakterie, schopné vyvolat malomocenství, a sice Mycobacterium lepromatosis. Oba původci přitom vznikli ze společného předka před více než 20 miliony let.

Nejenom pásovec, ale i veverky

Donedávna panovalo přesvědčení, že původci nemoci dokážou žít jen v lidském…