Pro každého Čecha je Sněžka samozřejmou součástí jeho vlasti. Učí se o ní od dětství ve škole jako o naší nejvyšší hoře, umí ji zhruba zaměřit i na slepé mapě a nejspíš její vrchol alespoň jednou i sám navštívil. Víme ale o Sněžce opravdu všechno?

 

Možná málokoho napadne, že Sněžka vlastně nebyla vždycky Sněžkou. Český spisovatel Přibík Pulkava z Radenína na konci 14. století sice celé dnešní Krkonoše pojmenoval Sněžné hory, ale v dobách, kdy se v téhle oblasti zpravidla mluvívalo víc německy než česky, se ujal spíš název v němčině. O ten se postaral německý učenec Georg Bauer, kterého historie zná spíše pod polatinštěným jménem Georgius Agricola. V roce 1546 Krkonoše nazval Riesengebirge, tedy Obří hory, a nejvyšší horu pak Schneekope. Z toho si pak Češi vyrobili Pahrbek Sněžný, Sněhovku, Sněžovku a nakonec někdy na počátku 19. století konečně Sněžku.Až se zase někdy vydáme na výšlap…