Indickému knězi Jamesi Manjackalovi začne téct krev z dlaní přímo ve chvíli, kdy slouží mši. Znamená to, že na těle nese Kristovy rány? V posledních letech se objevilo hned několik dalších lidí, kterým se na těle ukázala takzvaná stigmaty. Jsou tato podivná zranění znamením vyšší moci?

Stigmata patří k nejzáhadnějším jevům souvisejícím s náboženstvím. Má jít o připomínku Kristových ran, které utrpěl na kříži. Oproti obvyklým zraněním se otevírají v konkrétní den a v okamžiku smrti zmizí. Nezanítí se ani nehnisají. Nejznámějším stigmatikem 20. století se stane italský kněz Pio z Pietreceliny (18871967) známý jako Padre Pio, jehož katolická církev svatořečí. ENIGMA vám představí šest soudobých nositelů stigmat. Jde o znaky jejich svatosti, nebo o podvod?