„A dost,“ pomyslel si pomenší muž s ulíznutou patkou a poněkud směšným knírkem. „Tihle podlidé si ze mě dál dělat legraci už nebudou,“ přemítal dál. „Pošlu tam jednoho ze svých nejlepších mužů. Ten v Protektorátu udělá ordnung!“

Samozřejmě že ani sebelepší historik do myšlenek historických postav a figur nedohlédne. Ale dá se předpokládat, že výše popsaná situace tím či oním způsobem skutečně proběhla. Oním knírkatým mužem nebyl nikdo jiný než jeden z největších zločinců dějin Adolf Hitler. Těmi, kdo si z něj měli dělat legraci, byli obyvatelé českých zemí. V roce 1941 v okupované zemi vzrostl počet odbojových akcí a sabotáží, čemuž se nacistický vůdce rozhodl udělat přítrž. A oním „nejlepším mužem“, který odbojné Čechy srovná, měl být generál SS a šéf Hlavního říšského bezpečnostního úřadu Reinhard Heydrich.

Do Prahy dorazil 27. září 1941 a den nato, na svátek svatého Václava, se ujal…