Historie lidského rodu není nalinkovaná tak, aby zapadala do soukolí univerzálního chronometru. Něco skončí a jiné začíná – to by měli antropologové až příliš snadné. Nová studie proto poněkud nabourává dřívější představy, že lovci a zemědělci vedle sebe v současných oblastech střední Evropy nežili, popřípadě se neměli příliš v lásce.

Německý tým antropologů zjistil, že na území dnešní střední Evropy žili bok po boku před zhruba 8000 lety příslušníci loveckých kmenů, sběračů a přistěhovalých „farmářů“. A to po dobu nejméně 2 tisíciletí. Až do doby, kdy lovci a sběrači v tomto koutě světa vymřeli, popřípadě u nich došlo k asimilaci do zemědělského vzorku lidských kultur a společností. Studie se opírá především o nálezy v jeskynním pohřebišti Blätterhöhle, poblíž německého města Hagen.

Jak byl dobyt střed Evropy
„Kdysi jsme měli za to, že lovci a sběrači z území střední Evropy vcelku…