Jaký vlastně byl patron naší země? Realita se zřejmě naprosto lišila od toho, jak tohoto českého panovníka a světce vykreslují legendy. Jisté není dokonce ani to, za jakých okolností zemřel a jestli byl opravdu úkladně zavražděn svým bratrem Boleslavem.

Co o skutečném životě svatého Václava (907–935?) prokazatelně víme? Mnoho ne. Hovoří o něm pouze jediná historická zpráva, která byla zapsána několik desetiletí po jeho smrti, a knížete navíc ani nejmenuje. Saský kronikář Widukind ve své kronice z počátku 70. let 10. století poznamenal, že bratr českého knížete Boleslava měl být pravým křesťanem a bohabojným mužem, o němž se vyprávěly nějaké zázračné věci, jimž ale kronikář příliš nevěřil. To je vše. Další údaje už pocházejí pouze z náboženských legend – a ty vůbec nejsou spolehlivým zdrojem historických informací.

Kdo ve skutečnosti byla jeho matka?

Václav se narodil nejspíš v roce 907.