Před ikonu Panny Marie v jordánském kostele sv. Jiří pokleká uslzená žena. „Dej, Matko Boží, ať se můj syn uzdraví,“ modlí se. Její jediné dítě je vážně nemocné. Žena proto zamíří před zázračný obraz madony z Madaby, který prý plní přání. Mladé matce se to její vyplní. Syn se jí uzdraví. Jde o náhodu, nebo je ikona skutečně nadána magickou mocí?

V madabském kostele sv. Jiří se tísní početný dav. Není tu překvapivě kvůli zdejší madoně. Zástupy turistů sem až do roku 1976 míří z jiného důvodu. Na podlaze svatostánku je totiž možné obdivovat unikátní mapu. Zachycuje Svatou zemi a její okolí tak, jak místo vypadalo v 6. století. „Překrásná mozaika, tvořená 2 miliony kamínky, zobrazuje rozsáhlé území od Jeruzaléma až po Egypt a je na ní zakresleno 157 různých měst a osad,“ uvádí publicista Matthew Teller. Podle některých záhadologů jsou na ní i dosud neobjevená místa, která by mohla skrývat…