Nejen do nemovitostí investovat, ale v příhodný čas je také prodat. To umí herec Michael Douglas, který se na realitním trhu obratně pohybuje už od svých jedenadvaceti let. Aktuálně „posílá dál“ veskrze charismatické sídlo, jehož vlastním byl dlouhých třicet let.

Obklopený rozlehlou zvlněnou krajinou s lesním porostem, rozkládající se na ploše více než dvaceti
akrů, sahající od hor k mořskému pobřeží, se bělostný hrádek s cimbuřím může pochlubit nejen autentickým historickým kouzlem, ale i pořádně romantickým příběhem. Usedlost na pozemku, který koupil v roce 1867 arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský, vznikla totiž jako utajené místo, na němž se mohl setkávat se svými přáteli.