Nikdy se netajila tím, že svou práci miluje nade vše a nehodlá se jí v žádném případě vzdát. Někdy ale v životě nastanou situace, kdy by žena měla na chvíli polevit a zůstat doma. To ale neplatí u Marty Jandové (43), která raději vše hází na svého muže!