Gestapo se nemůže s rakousko-uherskou policií srovnávat! Je to mnohem těžší „váhová kategorie“. Spoléhá na daleko brutálnější metody, jak na vlastní kůži Šámal pozná. Masarykova kancléře, který se významně podílel na vzniku Československa, nacisté krutě mučí. 70letý stařec jim přesto nic neřekne. 

 Vystuduje práva a živí se jako advokát. Kromě toho Přemysl Šámal (1867–1941), syn vysoce postaveného úředníka z pražského magistrátu, pomáhá českým vlastencům. Působí v Ústřední matici české (spolek na podporu českého školství) či ve Společnosti Musea království českého a zakládá podpůrný fond pro oběti politické perzekuce. Naopak o politiku se v mládí příliš nezajímá, byť má blízko k mladočechovi Karlu Kramářovi (1860–1937) a s úctou vzhlíží ke svému příteli Tomáši G. Masarykovi (1850–1937). A právě zakladateli České strany pokrokové a budoucímu prvnímu československému prezidentovi zasvětí