Jak známo, kukačky podstrkují vejce do cizích hnízd a přenechávají veškerou péči o své potomky pěstounům. Ale proč jim na to třeba inteligentní vrány naletí? Copak nepoznají svá vlastní vejce? Jsou tak dobrotivé, nebo je příroda slepá?

Jak se ukazuje, všechno je úplně jinak. A vědci už mají jasno. Některé z plejády různých druhů kukaček si sice staví hnízda a jsou vzornými rodiči, jenže celá polovina jich spoléhá na péči adoptivních rodičů a uchylují se ke lsti, kterou vědci nazývají hnízdní parazitismus. Kukačky dostaly nelichotivé přezdívky parazitů, ale paradoxně hnízdům pěstounů prospívají!

Činí se, protože jsou chytré

Kukačky snášejí vejce velmi rády obzvlášť do vraních hnízd. Ale poměrně slušná populace vran na kontinentech napovídá, že parazitismus kukaček jim nijak nevadí. Odhaduje se, že jen v Evropě je 5,5 až 12 milionů hnízdících párů vran. Vědci jsou jednoznačně přesvědčeni…