Mají jediný cíl. Dostat tyrana z trůnu. Poslat ho i s jeho temným charismatem do horoucích pekel. Umlčet jednou provždy ten ďábelský hlas, obratně manipulující s davy. Jenže jako kdyby byl Adolf Hitler zplozencem temných sil. Jako kdyby bylo těch 42 pokusů na jeho odstranění jen nezvratným osudem, dokud se neodstraní sám…

Navenek to vypadá, jako by v třetí říši nebyl nikdo větší než on – polobůh, spasitel německého národa, mystický idol milionů nacistů. Někteří se ovšem jeho rétorikou zmámit nedají. Místo zvedání pravic se ho pokoušejí sprovodit ze světa a změnit běh dějin. Jejich snaha se ovšem ani v jednom případě nesetká s úspěchem. Každý dalším nepovedeným útokem jen posilují Hitlerovu víru, že je „vyvoleným pod ochranou Prozřetelnosti“.

Promarněná šance

Pachatel: Maurice Bavaud

Kdy: 9. listopadu 1938

Vražedný nástroj: pistole

Je 9. listopadu 1938. Mnichov žije oslavami výročí…