Stříbrné hornické město, konkurující i samotné Praze, zažilo vzestupy i pády, a nakonec našlo své poslání v léčení lidí. A z každé ze svých slavných dob nám zanechalo něco, co i po staletích můžeme obdivovat.

 

 

Když se v roce 1516 majitel ostrovského panství Štěpán Šlik rozhodl, že v údolí na místě zaniklé osady Konradsgrün založí nové město, měl pro to jasný důvod. Naleziště stříbra v okolí se zdála být bohatá, a tak už po čtyřech letech král Ludvík Jagellonský povýšil nově založené sídlo, zvané Thal neboli údolí, na město. Brzy se mu začalo říkat na počest svatého Jáchyma Joachimsthal a jen se do něj hrnuly zástupy horníků a podnikavců všeho druhu. Zakrátko už Jáchymov tvořilo prvních 400 domů. Neuplynula ani dvě desetiletí, těch domů už bylo 1200 a ve městě žilo 18 000 obyvatel, čímž se Jáchymov stal druhým nejlidnatějším městem v Čechách. Stříbrem Jáchymov žil v mnoha ohledech…