Z probuzeného vulkánu šlehají plameny a lodě v zálivu i ulice města  zasypává popel z dusivého oblaku, který zakryl slunce. Tisíce lidí obývajících starověké Pompeje přesto nevěří, že je čeká totální zkáza, a snaží se najít úkryt ve svých domech. Zůstali v nich pohřbeni po více než 1000 let, jejich svědectví pak ale přepsalo dějiny.

Ten den byl v antickém kalendáři zasvěcen svátku boha
ohně. A ten se v pravé poledne skutečně probudil. Ohromný výbuch vulkánu
Vesuv vystřelil oblak popela a kamení rychlostí nadzvukového letadla a do
hodiny dosáhl výšky 32 kilometrů. Obyvatelé 6 kilometrů vzdálených Pompejí jen
bezmocně sledovali, jak popel, který začal padat do ulic města, zakryl slunce.
Místo toho, aby lidé uprchli, se pokoušeli skrýt ve svých domech. Podepsali si
tím však rozsudek smrti.

Bohaté a hrdé město

Vraťme se ale na chvíli ještě kousek dál do historie. Jakým
byly vlastně Pompeje…