Telč

Jako byste se ocitli v pohádkovém světě. Kolem dokola na vás shlížejí barevné domky s malebnými podloubími. Nikdo by nehádal, že patřily prostým měšťanům a nejsou součástí zámku, k němuž tento nevšední prostor bezprostředně přiléhá.

Plameny stoupající vysoko k nebi zachvátily roku 1530 starobylé město Telč. Nenasytný požár zničil většinu převážně dřevěných domů na náměstí, od gotického kostela sv. Jakuba až po masné krámy, ušetřena nebyla ani radnice. Většinu měst by taková katastrofa navždy odsoudila k úpadku a zapomnění. Lidé by se odstěhovali, obchod by ustrnul a urození představitelé obce by se rychle poohlíželi po jiném sídle. Jenže Telč nejčernější den ve své historii překonala a dnes patří k nejúžasnějším památkám na našem území. Především díky Zachariáši z Hradce, muži, který tenkrát stál v čele telčského panství. Odhodlal se k velkolepé přestavbě obce v renesančním stylu…