Kdyby nebylo francouzských králů a jejich rozhodnutí umístit sem své sídelní město, Paříž by zřejmě zůstala nevýznamným opevněným ostrovem na Seině.

Místo bez většího významu

Město vzniká zhruba dvě století před začátkem našeho letopočtu, kdy se Galové z kmene Parisiů usazují na ostrově v řece Seině. Později ho římští dobyvatelé nazvou Lutetia a to už se rozroste na oba břehy řeky. Po odchodu Římanů se scvrkne skoro jen na malý opevněný ostrov. Mnoho se na tom nezmění ani po příchodu franských kmenů, nakonec je místo téměř opuštěno. Teprve v 10. století přijde možnost vše změnit.

Sídelní město

Tehdy se francouzští králové z rodu Kapetovců rozhodnou učinit místo svým sídelním městem. To pozvedne i ekonomiku a Paříž se stává také centrem politického života. Metropole však musí mít patřičný lesk. Jedno z prvních nařízení krále Filipa II. Augusta (1165-1223) přikazuje vydláždění městských…