Za posledních 10 let došlo v oblasti výzkumu mikroplastů k výraznému posunu, a závěry nejdou zrovna tím lepším směrem. Bádání se krom mikroplastů soustředí i na nanoplasty, jež se nacházejí v každém prostředí na Zemi. Co o nich víme nového po dekádě bádání?

Nedávné objevy na poli mikro(nano)plastů (MnP) odhalují rozsah a velikost znečištění MnP, a to i na nejvzdálenějších místech světa. Dříve měli výzkumníci zato, že většina plastového znečištění pochází ze zdrojů na pevnině a že mikroplastové částice (tj. plastové úlomky < 5 mm) jsou pouze problémem znečištění moří s účinky, které do značné míry ovlivňují mořskou faunu a flóru. Avšak za posledních 10 let začal být monitorován výskyt MnP i ve sladké vodě, sněhu, ledu, půdě, suchozemské fauně a flóře, vzduchu apod.