Norimberská rada nemá s Klaudiánem dobré zkušenosti, před lety si nechal v jejich městě vytisknout zakázanou publikaci. A teď by u místního tiskaře Höltzela rád vydal jakýsi leták s mapou Čech. Radní si vyžádají návrh tohoto díla a na pomoc povolají znalce českého jazyka. Chtějí mít jistotu, že Klaudiánův rukopis neobsahuje nic „závadného“…  

 Bratrský Řím či Jeruzalém nad Jizerou se v první polovině 16. století říkává Mladé Boleslavi. Poddanské město, v němž žije přibližně 2000 obyvatel převážně kališnického vyznání, pod vládou pánů z Tovačova a Cimburka jen vzkvétá. Nábožensky tolerantní rodina poskytne azyl i pronásledované jednotě bratrské, která se usazuje v místním opuštěném klášteře. Opodál, na místě pojmenovaném podle biblické hory Karmel, pak bratři zřizují špitál, prestižní školu a po čase i tiskárnu. Tu řídí Mikuláš Klaudián (1521), všestranný renesanční člověk, který má na