Neznala kolo ani koně, nepoužívala peníze, nefungoval zde obchod. Přesto byla Incká říše jednou z nejvyspělejších, které předkolumbovská Amerika zaznamenala. Avšak ani ona nakonec neodolala nájezdům evropských migrantů, kteří si americký kontinent rozhodli přivlastnit.

Incká civilizace byla charakteristická vyspělým zemědělstvím, složitými stavbami nebo uceleným, do detailů propracovaným dopravním systémem. Délka vydlážděné sítě se odhaduje na 30 000 kilometrů, přičemž při neznalosti kola ji využívali pouze pěší a běžci či poutníci s lamami.

Incká říše rovněž fascinuje vynikající úrovní urbanismu a zemědělství. Tato civilizace znala již funkci agronomů, kteří zkoumali, jaké plodiny je nejlepší pěstovat na konkrétních místech. Jako první na světě inčtí zemědělci pěstovali brambory, a to hned tisícovku jejich druhů. Říší se táhla kukuřičná pole, která mimo jiné dávala základ i kukuřičnému…