V pozadí událostí druhé světové války údajně stály temné okultní organizace provázané s nacistickou ideologií. Působily v nich i mnohé z mocných osob Třetí říše. Jaké byly cíle těchto mystiků? Mohli odvrátit německou porážku na konci války?

Německá výprava vystupuje na úbočí velehory, lemující tibetské město Lhasa. V dáli se zalesknou bílé zdi buddhistického paláce Potály. O několik hodin později již expedice, vedená zkušeným německým cestovatelem a členem SS Ernstem Schäferem (1910–1992), vstupuje do města. Jejím oficiálním cílem je podpořit pochybnou teorii rasového vědce Hanse Günthera (1891–1968) o tom, že „árijská“ rasa již před 4000 lety ovládala východní Asii. Cestovatelé, kteří 19. ledna 1939 dosahují Lhasy, mají shromáždit informace o zdejší přírodě, a především o kultuře i rase tibetských obyvatel. Možná ale mají i tajemnější, magicky zaměřené cíle. Byli totiž vysláni okultním…