Pastor John Boston se marně pokouší otevřít dveře hořícího auta. Vtom se objeví podivný cizinec, který vyděšeného muže z vozu vytáhne. Jak mohl neznámý bez úhony projít strašlivým žárem? Boston pro to má jediné vysvětlení. Šlo o anděla! Opravdu na nás dohlížejí nadpřirozené bytosti?

Víra v anděly je součástí mnoha světových náboženství. Někteří z nich nás údajně chrání před nebezpečím. Lidé z různých koutů světa skutečně popisují, jak jim ve chvíli nejvyššího ohrožení kdosi neznámý přispěl na pomoc. Často onoho průvodce ani nespatřili, pouze zaslechli jeho hlas, jenž je nabádal, aby se nevzdávali. ENIGMA vám představí šest případů, k jejichž šťastnému konci jakoby přispěla vyšší moc. Dokazují tato svědectví existenci nadpřirozených ochránců?