Před gladiátorem Spartakem a jeho armádou otroků se v roce 72 př. n. l. třese celý Řím. 150 000 vzbouřenců už stačilo v bitvách rozdrtit několik římských legií. Teď ale stojí před důležitým rozhodnutím: Utečou do Galie a budou konečně svobodní? Vyplení jih poloostrova? Zaútočí na Řím? Rozhodnou se pro nejhorší ze všech možností. Kdyby utekli do Galie nebo vypálili Řím a svrhli císaře, mohla se světová historie psát úplně jinak.

Jak se stalo, že do té doby neznámý Spartakus stanul v čele tak velké armády? Kdo vlastně byl tento nejslavnější gladiátor? Jak se obyčejný pastevec z Thrákie na území dnešního jižního Rumunska dostal do římského otroctví? O životě Spartaka před vzpourou otroků toho víme jen málo. Byl pravděpodobně zajat během bojů s Římany, kteří Thrákii okupovali. Někteří historikové soudí, že sloužil v pomocných jednotkách římské armády (tzv. auxilia). Když se pokusil o útěk…